Mapa Járy Cimrmana

kontaktCimrmanova mapa Facebooksave gpx
"A já mu říkám Koloději nedupej copak jsi snad králík."
Dlouhý, široký a krátkozraký

pramen Járy Cimrmana - Kaproun

pramen Járy Cimrmana

Cimrmanova mapa - bod č. 71

obrZdroj: KuceraobrZdroj: KuceraobrZdroj: Kucera
Na tomto místě si Jára Cimrman ověřil nepravdivost rčení "Neplivej do studny, nikdy nevíš, kdy z ní budeš zase pít". Jára Cimrman z tohoto pramene nikdy nepil.
Muž na obrázku není Jára Cimrman, ale nadlesní Josef Říha z Valtínova, který Cimrmana od pramene odehnal v domnění, že se jedná o známého traviče studní Aloise Fidrmuce z Hůrek. Žíznivý Cimrman se sice nejprve chtěl proti nařčení ohradit, ale nakonec raději prchnul.
Vzhledem k vznětlivé povaze pana nadlesního, který vždy nejprve střílel a teprve poté se ptal: "Co tu chceš, chlape?", Jednal Jára Cimrman správně.
© 2020 Kučera.sk licencia | Valid HTML5 | CSS |