Mapa Járy Cimrmana

kontaktCimrmanova mapa Facebooksave gpx
"Zatím se chová, jako bychom jeli na odpolední výlet do Průhonic. Již od Náchoda se neustále ptá, kdy už tam budeme."

Zde skonal místo úmrtí Járy - Kokořínsko

Pramen a místo úmrtí Járy Cimrmana

Cimrmanova mapa - bod č. 5

obrobrobrobrobrobrobr
Zde skonal 12.5.1921 český vědec Jára Cimrman
Na tomto místě jarem roku 2012 L.P. zničila skupina Anticimrmanovců a politických přisluhovačů původní památník skonu Járy Cimrmana z roku 1922. Tento památník překonal nástrahy války, normalizace i sametovou revoluci. Těmto živlům však odolat nedokázal. Při návštěvě tohoto památného místa vzdejme čest tomuto slavnému Čechovi, kterého se snaží součastní mocipáni vymazat z učebnic dějepisu a paměti českých lidí. Nenechme si již nikdy tuto vzpomínku, že svých srdcí vzít.
Bývalý správce památníku J.C.
NA TOMTO PIETNÍM MISTĚ UDRŽUJTE PROSÍM POŘADEK.
Z mistrova životopisu
Jára /da/ Cimrman se narodil v letech 1850-1870 ve Vídni jako syn českého krejčího Leopolda Cimrmana a rakouské herečky Marlen Jelínkové. Přesné datum narození nebylo zatím možné zjistit, protože Jára Cimrman často měnil svá data, aby zmátl řadu epigonů a falzifikátorů, kteří se za něho vydávali. Soudě podle zápisků v jeho deníku neměl Cimrman příliš radostné dětství. Otec ho dal zapsat na českou menšinovou školu, kdežto matka současně na školu rakouskou. Chlapec byl nucen navštěvovat dopoledne vyučování v českém jazyce a odpoledne v jazyce německém. Neměl čas se ani naobědvat, protože polední přestávku trávil přebíháním z jedné školy do druhé. Tato polovičatost se neblaze projevila na jeho pozdějších rukopisech. Jsou psány směsicí češtiny a němčiny, hemží se to v nich germanismy a čechismy. Právě odtud také pramení i námitky rakouského cimrmanologa profesora Ericha Fiedlera proti tomu, abychom považovali Járu Cimrmana především za českého velikána. Leč o Mistrových pravých vlasteneckých citech hovoří zápis v jeho deníku, v němž se výslovné projevuje touha " opět uvidět svou vlast – Böhmen ". Přestože miluje Kokořínsko, přiváží si svůj jediný majetek - peřinu a truhlu s rukopisy, do chudé pojizerské vesničky Liptákov. Přijel do Čech toliko zemřít. To se mu bohužel splnilo velmi záhy. Dne 12. 5. 1921, kdy tudy projížděl z dobytčího trhu z Mělníka, kde koupil 10 husí. Tento den právě testoval svůj nový vynález, automobil s motorem na stlačený vzduch a vodu. Bohužel však došlo k poruše hydrogenerátorového izolátoru WP.1 a následnému výbuchu, který Jára nepřežil. Explozi přežilo pouze 6 husí, které zde byly viděny ještě v červnu roku 1924. Odtud se začíná nazývat tato cesta Husí.
© 2020 Kučera.sk licencia | Valid HTML5 | CSS |